UPRAVLJANJE ŠOLE

Šolo upravljata ravnatelj in Svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, Mestne občine Velenje,

(Peter Jevšenak, Andreja Krejan, Brigita Mavec), trije predstavniki staršev ( Tanja Jurjovec Meža, Darja Kos, Katja Borovnik ) in pet predstavnikov

šole (Jožica Apšner, Tanja Jerončič, Robert Klančnik, Ana Kusterbanj, Dragica Oderlap). Predsednica Sveta zavoda je Tanja Jerončič.

Predstavniki staršev iz vsakega oddelka sestavljajo Svet staršev. Predsednica Sveta staršev je Tanja Jurjovec Meža.

 

 

(Skupno 695 obiskov, današnjih obiskov 1)