Šolski sklad OŠ Mihe Pintarja Toleda je bil ustanovljen leta 2008 skladno s 135. členom ZOFVI.

Na septembrski seji SZ in SS je bil  potrjen  nov upravni odbor  šolskega sklada za naslednja 4 leta:

Predstavniki staršev: Vesna Milosavljević, Dušan Jager, Katja Fajmot in Jelka Jerovšek.

Predstavniki delavcev šole: Mirjam Turner,  Maša Kotnik  in Angela Ovčar.

Mandat članov upravnega odbora je 4 let.

Predsednica šolskega sklada je Maša Kotnik.

…..

(Skupno 251 obiskov, današnjih obiskov 1)